Værdigrundlag

Værdigrundlag for Bofællesskabet Højen
Revideret oktober 2014

”Kys det nu, det satans liv.
Kys det, før det er for sent”.
Steffen Brandt, TV2 

Et bofællesskab for aktive seniorer
Vores bofællesskab består af 26 rækkehuse samt et stort fælleshus, beliggende på en 11600 m2 grund i Himmelev, Roskilde.
Vi ønsker et aktivt liv som ældre, og ser bofællesskabet som en boform, hvor der er mulighed for at kunne være sammen med andre, men hvor man også kan være sig selv i den udstrækning, man har behov for dét.
Vi ønsker at fællesskabet er baseret på åbenhed, rummelighed og tolerance.
Alle i bofællesskabet skal være indstillet på et aktivt seniorliv, hvor medlemmerne tager  del i de daglige gøremål.
Vores bofællesskab består derfor af egne boliger med små haver samt et stort fælleshus og fælles udearealer, som danner rammerne for mange forskellige aktiviteter.
Vi spiser sammen 3-4 gange om ugen. Laver selv maden – ud fra råvarer vi tilstræber er økologiske.
Vores boliger og området er etableret på en sådan måde, at vi kan blive boende trods eventuelle funktionsbegrænsninger.

Den gode nabo
Vi prioriterer et godt og tæt naboskab som supplement til kontakt med familie og venner og vægter hensynet til fællesskabet højt.
Her er plads til forskellighed, og vi tilstræber at skabe kilder til morskab og glæde.
Det fælles liv har fælleshuset som krumtap: fx syklub, motionsrum, værkstedet, cykelklub, fester, fredagscafe.
Over ugen bl.a. ved fællesspisninger – over året bl.a. ved fælles arbejdsdage og arrangementer.
Vi drager omsorg for os selv og hinanden
Fællesskabets forudsætning er, at beboerne drager omsorg for sig selv – og for hinanden. Vi tror på værdien af den mellemmenneskelige kontakt og vil hjælpe hinanden med dagligdagens gøremål.

Vi vil både det individuelle og det kollektive
Boligernes udformning giver mulighed for private rum både inde og ude.
Fælleshuset danner ramme om fællesspisning og hobbyaktiviteter.
De store fællesarealer skaber naturlige og hyggelige mødesteder.

Vi tænker på miljøet.
Bofællesskabet har prioriteret et smukt byggeri med respekt for naturen.
Byggeriet falder naturligt ind i området – dets bebyggelse og beplantning.
Og vi har tilstræbt at vægte miljøhensyn, når der skal vælges materialer, opvarmningsformer etc.

Fællesskabet er en del af lokalområdet.
Fællesskabet indgår i og spiller sammen med lokalområdet.
Fjorden er ca. 1,5 km væk via en 5 år gammel skovsti, og lige nord for bebyggelsen er en tidligere grusgrav omdannet til et stort rekreativt område – Himmelev Skov.
Vi bidrager med vores ressourcer til et levende lokalsamfund.

”Selv om bofællesskaber ikke er små filialer af Paradisets have, så er de en pokkers god idé ” Max Pedersen, forfatter